ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជានឹងមានមជ្ឍមណ្ឌលភស្តុភារទំនើបលំដាប់ពិភពលោកដំបូងគេ ខណៈសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) ទើបបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហការថ្មីជាមួយក្រុមហ៊ុនភស្តុភារឈានមុខគេពីរក្នុងតំបន់។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់គេទំព័រ Fibre2Fashion កាលពីថ្មីៗនេះ។

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានឱ្យដឹងថា ភាពជាដៃគូថ្មីនឹងជាផ្នែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញដល់វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ពាណិជ្ជកម្ម និងការតភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

គម្រោង Cambodia SuperPort ឬ Phnom Penh Logistics Complex (PPLC) នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុម៊ុន PPLC Support and Industrial Co. Ltd. ដែលជាការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឈានមុខគេនៅអាស៊ី YCH Group និងអ្នកផ្តល់សេវាភស្តុភារធំជាងគេរបស់កម្ពុជា WorldBridge Group ។

ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំកណ្តាលនៃមហាអនុតំបន់មេគង្គ គម្រោង SuperPort អាចបម្រើជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន និងដឹកជញ្ជូនក្នុងតំបន់ ដែលរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជា។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ IFC ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឱ្យដឹងទៀតថា គម្រោងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើវិស័យភស្តុភារទាំងមូល ការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ និងជំរុញការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា។

ជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ស្ថាប័ន IFC នឹងគាំទ្រក្រុមហ៊ុន YCH Group និង WorldBridge Group ដើម្បីពង្រឹងផ្នែកបច្ចេកទេស ពាណិជ្ជកម្ម ច្បាប់ និងបរិស្ថាន និងសង្គម (E&S) នៃគម្រោងខាងលើ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាក្លាយជាការវិនិយោគតាមធនាគារបាន និងដើម្បីទាក់ទាញហិរញ្ញប្បទានពីអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអន្តរជាតិ។

IFC ក៏នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍នូវជំនាញរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងទីផ្សារស្រដៀងគ្នាទូទាំងពិភពលោក ការគាំទ្រសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគម្រោង ក៏ដូចជាការងារដើម្បីពង្រឹងស្តង់ដារ E&S ស្របតាមស្តង់ដារការអនុវត្តរបស់ IFC ដែលនឹងជួយកែលម្អលទ្ធភាពធនាគារ និងនិរន្តរភាពទាំងមូលរបស់គម្រោង។

គម្រោងបច្ចុប្បន្នគឺជាកិច្ចព្រមព្រាងភាពជាដៃគូទីពីររបស់ YCH ជាមួយ IFC បន្ទាប់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលកំពុងបន្តដើម្បីអភិវឌ្ឍ Vietnam SuperPort៕